👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 9- 1900-talet

Skapad 2022-02-17 19:06 i Gottsundaskolan Uppsala
1900-talet
Grundskola 7 – 9 Historia
Under momentet i historia kommer du att läsa om de händelser som skedde under 1900-talet, med fokus på första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget samt efterkrigstiden. Ni kommer att läsa om orsaker till och konsekvenser av dessa händelser och bekanta er med några av 1900-talets centrala personer, exempelvis Gavrilo Princip, Otto von Bismark, Adolf Hitler, Josef Stalin m.fl.

Innehåll

 

Arbetsområdets moment

Ämnesspecifika ord och begrepp inom området som exempelvis nazism, fascism, folkmord, kolonisering, imperialism, nationalism, kommunism, allianser, ententen, Versaillesfreden, förintelsen, Kalla kriget för att nämna några.

Arbetssätt

Arbetet pågår v. 7-14 med eventuell förlängning beroende på vilket ämne som du ska skriva nationellt prov i (detta får vi veta under vecka 16). Arbetet utgår ifrån valda delar ur läroboken Historia Utkik 9. Det är ett stort antal sidor, du kommer att få träna på att sovra i texten för att finna det viktigaste där du får hjälp av frågor som hör till sidorna. Använd ILT för att få texten uppläst för dig.

1. sid. 190-213      Första världskriget Fokusfråga: Vilka är krigets huvudsakliga orsaker, händelser och konsekvenser? 
Delprov 1


2. sid. 214-229      Mellan två krig Fokusfråga: Vad kännetecknar mellankrigstiden och vilka är orsakerna till att så många väljare gav Hitler sitt stöd?
 Delprov 2


3.  sid. 230-251      Andra världskriget Fokusfråga: Vilka är krigets huvudsakliga orsaker, händelser och konsekvenser?
Delprov 3


4.  sid. 252-281      Efterkrigstiden Fokusfråga: Vad kännetecknar efterkrigstiden och vilken betydelse får det kalla kriget för hela världen?
Delprov 4


Andra källor som exempelvis filmer kommer att användas. I arbetet ingår gemensamma genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner.

Länk till begrepp på quizlet

https://quizlet.com/671495243/varldskrigen-flash-cards/?new

Bedömning

Arbetsområdet examineras genom skriftliga prov (delprov 1-4), muntliga moment samt lektionsarbete. 

Matriser

Hi
LGR 11 Historia matris åk 7-9

E
C
A
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration(folkomflyttningar), politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
2.kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
3.reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
4.använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.