👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Internationella Modersmålsdagen

Skapad 2022-02-17 19:36 i Modersmålsenheten Österåker
Under fem veckor kommer vi arbeta med " Tema om mitt hemland"
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tema: Internationella Modersmålsdagen. Vi arbetar med temat genom att läsa, diskutera, undersöka på nätet och redovisning om ett språk/ en folkgrupp/ en kultur i hemlandet.

Innehåll

Mål

När du arbetar med det här ska du kunna

 • förklara hur viktig modersmålet är för identitet och kultur.
 • söka fakta om ett språk eller en folkgrupp med speciellt språk / dialekt i hemlandet.
 • att jämföra  likheter och skillnader mellan ditt hemland och Sverige.
 • Redovisa resultat av din undersökning.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

 •  att läsa och gå i genom texten tillsammans.
 • att söka fakta på nätet
 • att arbeta med olika uppgifter.
 • att lyssna på dari musik från olika folkgrupp och dialekter.

Eleverna ska redovisa sina arbeten före 21 februari.

Bedömning

 • ord och begrepp inom område.
 • inlämningsuppgifter och presentationer
 • Skriva en fakta text 
 • Jämföra ditt hemland med Sverige.
 • visa din kultur eller en annan kultur från hemlandet genom musik, mat, traditioner och område.

 Arbetet ska redovisas i form av  - Collage med text och bild - muntlig redovisning - diskussioner - musik eller annan digital eller fysisk format.

Uppgifter

 • Undersöka om en folkgrupp i hemlandet och deras modersmål, dialekt, musik, traditioner, deras område osv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål : Mitt hemland

F
E
C
A
Du kan läsa olika texter.
Med flyt
Med bra flyt
Med mycket bra flyt.
Du väljer och använder metoder som fungerar beroende på vilken typ av texter du läser.
På ett fungera sätt
På ett fungera bra sätt
På ett mycket bra sätt
Du kan jämföra och översätta på ett ganska bra sätt mellan ditt modersmål och svenskan.
På ett ganska bra sätt
På ett bra sätt
På ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera likheter och skillnader mellan ditt modersmål och svenskan.
På ett enkelt sätt
På ett utvecklade sätt
På ett välutvecklade sätt
Du kan göra jämförelser mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige.
På ett enkelt sätt
På ett utvecklade sätt
På ett väl utvecklade sätt
Du drar slutsatser om varför det finns likheter och skillnader mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige.vad de kan leda till.
På ett enkel sätt
På ett utvecklade sätt
På ett väl utvecklade sätt