👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING, åk 7 v. 8 - v. 14

Skapad 2022-02-17 20:14 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar med: Koordinatsystem, x-axel och y-axel, Proportionalitet, Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram, Sträcka, tid och hastighet, Andel i bråkform med att förkorta bråk, Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

Innehåll

Samband och förändring åk 7

Tidsperiod: v. 8 - v. 13

Vecka

Vad

Hur

Begrepp

8

kapitel 4

4.1 & 4.2

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

Socrative

EPA

-koordinatsystem

-proportionalitet

-origo

-x- resp. y-axel

-graf

-klockan

-tid

9

     

10

4.3

4.4

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-hastighet

-medelhastighet

-förkorta

-förlänga

-enklaste form

11

4.5

4.6

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-procent

-andel

-del

-det hela

       
12

4.7

Blandade uppgifter

Genomgångar

Självständig arbete och gruppuppgifter

Mattefilmer

EPA

-procent

-andel

-del

-det hela

-decimalform

-procentform

13 Repetition

Diagnos kap 4

Träna utveckla

Repetera kap 4

 
14 Repetition

Övningsprov kap 4

Prov Torsdag

 
       

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Koordinatsystem, x-axel och y-axel

 • Proportionalitet

 • Tid och rörelse, läsa av och tolka diagram

 • Sträcka, tid och hastighet

 • Andel i bråkform med att förkorta bråk

 • Andel i procentform, vad är procent, hur omvandlar vi till procent och beräkningar med procent och bråkform

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Genomgång, aktiviteter, arbetsblad, EPA 

Läxor: Varannan vecka med ett läxtest på respektive läxa i boken. meddelas i läx och provkalendern

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Vi kommer att genomföra ett prov på kapitel 3 och 4 efter genomgång av hela kapitel 4.

 

Att kunna till provet för godkänt resultat:

 • Bestämma punkters koordinater i ett koordinatsystem

 • Beskriva begreppet proportionalitet

 • Rita ut och tolka grafer

 • Kunna räkna med tid (tabellen s. 171 är bra att kunna utantill)

 • Beräkna sträcka tid och hastighet (s = v * t)

 • Kunna beräkna andel och visa det i bråk- och procentform

 • Andelen = delen / det hela. 

 • Känna till och använda sig av begreppet procent.

 • Beräkna procent, hur många procent någonting är.

 • Beräkna delen, då du känner till procentsatsen (andelen)

 

Vi provet testas de fem förmågorna:

 

 • Begrepp

 • Metod

 • Resonemang

 • Kommunikation

 • Problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9