👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2022-02-18 08:32 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få läsa / titta och skriva om hur människorna levde på vikingatiden, vilka som bestämde och vikingarnas resor.

Innehåll

Innehåll

 

ü   Vi kommer fördjupa oss i den del av järnåldern vi kallar vikingatiden:

Du ska få lära dig om hur livet var för människorna under vikingatiden. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet och om hur deras resor och möten med nya länder och kulturer förändrade vårt rike. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatiden. Vi kommer även arbeta lite mer med fornnordisk mytologi.

 

 Tidsåtgång (v.6 – v.12, 2022)

 

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

Läsa texter i basboken PULS SO och tillhörande arbetsuppgifter

Titta på filmer och bildspel

Lösa "uppdrag " och tillverka en egen bilderbok om vikingatiden

Gå  vikingautställningen på Historiska muséet

 

Syfte (Genom undervisningen i ämnena, ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att):

ü  Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

ü  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

ü  Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

Kring forntiden och medeltiden (till cirka år 1500) (HISTORIA)

ü  Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, t.ex. genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

ü  Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

ü  Vad arkeologiska fynd, t.ex. myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för människor.

 

Hur historia används och historiska begrepp (HISTORIA)

ü  Exempel på hur forntiden och medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

ü  Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 

Religioner och andra livsåskådningar (RELIGION)

ü  Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

ü  Begreppen religion och livsåskådning.

 

Religion och samhälle (RELIGION)

ü  Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

Kunskapskrav (HISTORIA)

ü  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

ü  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

ü  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

ü  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

ü  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Kunskapskrav (RELIGION)

ü  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

Viktiga begrepp:

vikingatåg, handel, plundring, blot. träl, tingvikingaskepp, långhus, runskrift, Asatron

 

Underlag för bedömning

ü  Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

ü  Resultat på tester/prov samt små uppdrag som kommer resultera i en liten bok.