👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medvetna val för en hållbar framtid

Skapad 2022-02-18 08:47 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv. Denna uppgiften ska få eleverna att fundera över hur ställningstaganden i stort påverkar miljön.

Innehåll

Varje dag påverkas miljön genom de olika val människor gör när det gäller vilken mat och kläder de köper, vilka varor de förbrukar och hur sopor hanteras. I den här uppgiften ska eleverna redogöra för hur människor kan göra för att påverka miljön ur ett hållbart miljöperspektiv. Denna uppgiften ska få eleverna att fundera över hur ställningstaganden i stort påverkar miljön.

Metod

Eleven ska läsa litteratur om ämnet och svara på frågorna nedan. Tips på hemsidor:, https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/ 

www.sopskolan.se

www.sopor.nu https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-organisation/uppdrag-och-mal/miljo/

Frågor

Eleverna ska visa förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling i sina svar på frågorna:

 1. Hur kan vi påverka miljön på ett positivt sätt och varför? Dvs. Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling av miljön? Lokalt, nationellt och internationellt? Möjligheter och problem? Lyft fram dina egna tankar och reflektioner.

 2. Vad kan du göra för att minska på sopberget?

 3. Vilken typ av varor är det lättast/svårast för dig att minska konsumtionen av? Varför?

 4. Sortera dessa ”sopor” till rätt ställe och resonera varför vi måste återvinna eller återanvända dem: En tom ketchupflaska, en konservburk, ett par gamla jeans, tidningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Medvetna val för en hållbar framtid

E
D
C
B
A
Välja och motivera
Till dina val ger du enkla motiveringar till hur du valt med hänsyn till miljön.
Mitt emellan E och C.
Till dina val ger du utvecklade motiveringar till hur du valt med hänsyn till miljö.
Mitt emellan C och A.
Till dina val ger du väl utvecklade motiveringar till hur du valt med hänsyn till miljö. Du använder källor om stärker dina motiveringar och du för fram flera sidor i dina resonemang.
Konsekvenser
Du kan enkelt resonera kring vad saker du köper eller gör har för konsekvenser på miljön. Du tar upp förslag på vad som kan göras för att förbättra miljön på ett enkelt sätt.
Mitt emellan E och C.
Du kan resonera utifrån information som du sökt upp och med hjälp av informationen ta upp för och nackdelar med olika val, samt resonera kring konsekvenserna miljön får när du köper eller gör något på ett ganska utvecklat sätt. Du ger förslag på sätt att förbättra miljön och ger anledningar till varför vi behöver förbättra vissa saker gällande arbetet med miljön.
Mitt emellan C och A.
Du kan resonera utifrån information som du sökt upp och med hjälp av informationen ta upp för och nackdelar med olika val på ett utvecklat sätt, samt resonera du kring konsekvenserna miljön får när du köper eller gör något på ett väldigt utvecklat sätt. Du ger förslag på sätt att förbättra miljön och ger anledningar till varför vi behöver förbättra vissa saker. Du för även fram flera perspektiv och infallsvinklar i dina resonemang: "å ena sida, å andra sidan". Du har ett resonemang som går ner på botten av dilemmat.