👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 7. Att bygga och konstruera hus

Skapad 2022-02-18 09:02 i 243721 Förskolan Vårbergsvägen 64 Stockholm Skärholmen
Förskola
Utifrån projektboken "Tre små grisar" kommer vi att fördjupa oss i temat att bygga och konstruera med hjälp av olika material.

Innehåll

Planering Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Dramalekar kopplade till boken, olika tankar om hur man kan bygga ett hus, barnens
tankar kring begreppet vänskap

Varför ska vi göra det? Syfte?
Vi vill ge barnen möjlighet att få återberätta sagan på många olika sätt, med och utan rekvisita


Vilka mål ska vi arbeta mot?
Se nedan

Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Arbetssätt? Plats, material?

Vi kommer att fortsätta läsa boken "Tre små grisar". Boksamtal kring hela berättelsen eller ett valt
uppslag.
Vi erbjuder barnen material till att prova på att bygga hus på de tre olika säten som beskrivs i boken.
Tegelsten, trä och halm/gräs
En fråga att tänka vidare kring: Vad behövs för att foga i hop de tre respektive materialen när man ska bygga ett hus? Tips
finns i boken men vi låter barnen komma med sina förslag och teorier. Vi fortsätter att observera/skriva ner
barnens tankar
Barnen kommer att se och lyssna till en ny bok på Polyglutt om "Tre små grisar".

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18