👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning med boksamtal med läsfixarna

Skapad 2022-02-18 09:06 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Genom högläsning, boksamtal och diskussioner vill vi väcka barnens intresse för berättelser och böcker samt stärka deras språkutveckling. I boksamtalen kommer vi använda oss av läsfixarna för att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta.

Innehåll

VAD?
Genom att lyssna till högläsning och samtala om texten utökar barnen sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Barnen kommer i kontakt med skriftspråk, språkets uppbyggnad och nya ord.

 

VARFÖR?

Vi valt att fördjupa arbetet med högläsning och samtal om text då det är viktigt för barnens språkutveckling och ordförråd. Barnen får möjlighet att samtala om sina upplevelser om boken och bearbeta texten i samspel med andra. 

 

HUR?

För att nå alla barn och väcka nyfikenhet och lust kommer vi sitta i smågrupper, runt ett bord och läsa och samtala om boken. Pedagogen kommer att använda sig av läsfixarna. Fyra figurer som var och en har sin uppgift i samtalet med barnen om texten.

 

För att ge barnen möjlighet till fördjupning kommer vi att arbeta med samma bok vid flera tillfällen. Att samtala om boken gör att barnen får en ökad kunskap och förståelse, deras fantasi och nyfikenhet stimuleras och olika tankar och idéer synliggörs. 

 

VEM?

Alla barnen på gul. I mindre grupper om 4-5 barn med en pedagog.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18