👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknereza vt-22

Skapad 2022-02-18 09:09 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Räkne-Reza under feb 2022
Förskola
Under februari månad kommer vi fokusera på matematik i vårt arbete med vår lärvän räknereza.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? 

Ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för form, och grundläggande egenskaper hos mönster, samt att resonera matematiskt om detta. Ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 

Varför?

Vi vill ge barnen djupare matematisk förståelse för form, mönster och sortering som de ofta möter i vardagslivet. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi lär barnen de grundläggande geometriska formerna, skapar olika mönster och lär oss grunderna i sortering genom att sortera lättare saker i vår omgivning. Vi kommer använda oss av skapande i ateljen, litteratur, digitala verktyg och material som finns i vår lärmiljö på avdelningen och i naturen. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi pedagoger observerar barngruppen genom att vara närvarande vuxna i aktiviteterna. Vi kommer även att diskutera med barnen på samlingar och använda oss av tumme upp/ner systemet för att utvärdera arbetet och sedan ta planeringen vidare efter barnens önskemål och intressen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för samtliga barn på avdelningen. Vissa dagar kommer arbetet ske i våra smågrupper, där uppgifterna anpassas efter medlemmarna i respektive grupp. Några moment kommer ske i helgrupp vid samlingar. 

Av vem?

Förskolläraren ansvarar för att planering för veckan skapas i samråd med kollegorna på avdelningen. Arbetsuppgifterna delegeras ut till samtliga pedagoger på avdelningen. Varje pedagog har ansvar för att anpassa uppgifterna samt för dokumentationen för sin grupp när vi arbetar i smågrupper. Reflektion sker på fredagar av de pedagoger som är på plats.

 

Vad är målet med undervisningen? 

 

Det mätbara målet med undervisningen är att vi varje vecka ska genomföra 3 matematiska aktiviteter kopplat till mönster, sortering och form.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18