👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkunskap och instrumentfamiljerna

Skapad 2022-02-18 10:21 i Knutby skola Uppsala
Instrumentkunskap åk 5
Grundskola 5 Musik
Lära sig namnen på instrument och vilka instrumentfamiljer de tillhör.

Innehåll

Syftet är att lära sig att känna igen hur olika instrument låter och ser ut, och vilka instrumentfamiljer de tillhör.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
    Mu  4-6
  • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
    Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik åk 5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i gemensam sång
Godtagbara kunskaper: Sjunga tillsammans med din klass.
Mer än godtagbara kunskaper: Sjunga tillsammans med din klass.
Mycket godtagbara kunskaper: Börja utveckla stämsång.
Musicerande
Godtagbara kunskaper: Sjunga och spela tillsammans med din klass.
Mer än godtagbara kunskaper: Sjunga och spela tillsammans med din klass.
Mycket godtagbara kunskaper. Aktivt bidra till att sång och spel moment i din klass utvecklas. Eleven bidrar med förslag hur gruppen tillsammans kan utvecklas och föra till exempel ett spelmoment framåt.
Sjunga och spela med tajming
Godtagbara kunskaper: Behärska ackorden D, Em, A7 och byta på ettorna i fyrtakt.
Mer än godtagbara kunskaper Behärska ackorden D, Em, A7 och byta på taktslag 1 och 3 i fyrtakt
Mycket godtagbara kunskaper. Behärska D, Em, A7, G, E7, Am, A, D7, G7, C, C7 och kompa i olika taktarter med känsla. Rytmiskt och i olika kompvarianter.
Skapa musik
Godtagbara kunskaper: Eleven deltar i skapande processen med ackordsinstrument, text eller digitala verktyg.
Mer än godtagbara kunskaper: Eleven deltar aktivt i skapande processen men ackordinstrument, text eller digitala verktyg.
Mycket godtagbara kunskaper: Eleven bidrar med egna idéer och för arbetet framåt i gruppen i skapande processen med ackordsinstrument, text eller digitala verktyg. Behärskar ackorden.
Resonera om musicerande
Delta i resonemang om musik. Till exempel resonera om ett musikstycke, sång som sjungits eller spelats i gruppen.
Aktivt delta med egna åsikter och uttryck om ett musikstycke, sång som spelats eller sjungits.
Aktivt kunna uttrycka sig i musikens språk angående ett stycke som spelats eller sjungits. Uttrycka sig med musikaliska termer och begrepp.
Uttrycka sig om musik-upplevelser
Ge återkoppling på en musikupplevelse inför en grupp elever.
Ge återkoppling på en musikupplevelse inför en grupp elever
Att utveckla ett resonemang om en musikupplevelse inför en grupp.
Urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag samt instrumentkunskap
Delta i arbetsområdet mångkultur (sång och musik från andra kulturer). Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Delta i arbetsområdet mångkultur (sång och musik från andra kulturer). Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Delta i arbetsområdet mångkultur (sång och musik från andra kulturer). Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.