👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens planering kring IKT och digital kompetens

Skapad 2022-02-18 10:27 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Vi vill ge varje barn möjlighet att tillsammans med andra utveckla adekvat digital kompetens genom digitala verktyg och program.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. (LpFö18)

 

Mål:

 

Dessa mål är framtagna för barn i ålder 1 till 3 år på Sallerups förskolor:

 

Förståelse för enkla symboler samt kunna benämna dem

Analog programmering i få steg

Kombinera symboler i enkla sekvenser

Enkel programmering av BeeBot/BlueBot

Upplevelser av projicering som en förstärkning av det man gör, ex. i leken/miljön, som stöd i reflektion samt projicering av sig själv ex. i green screen

Ta foto med en iPad samt delta i enklare redigering av film tillsammans med pedagog

Bekanta sig med iPad, dokumentkamera och digitala mikroskop

Tolka och prata kring bilder

Söka information på internet tillsammans med en pedagog

Aktivitet och Metod/Teori: Vi skapar lärmiljöer där digitala verktyg får användas och utforskas av barnen tillsammans med en pedagog.

 

När vi planerar vår undervisning finns dessa ovanstående mål i åtanke och vi vill använda oss av dessa mål både i och utanför vårt projekts ramar.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18