👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2022-02-18 13:00 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Religionskunskap
v.7-17: Vi går igenom grunderna inom hinduism och buddhism med fokus på centrala begrepp, tro, praktik och historisk utveckling.

Innehåll

Innehåll 

Momentet fokuserar på grundläggande begrepp, historia och konkreta exempel knutna till hinduismen och buddhismen. 

 

Material

Kursboken En mosaik och en samling filmer (en om varje religion) vilka läggs upp i Teams under inlägg. 

 

Examination

Momentet examineras främst genom ett skriftligt prov i Digiexam v.17. 

I betygsunderlaget ingår även lektionsuppgifter, däribland ett antal om livet som troende, vilka genomförs i Nearpod. 

 

Planering

v.7. Introduktion till hinduism

v.8. Fokus på livet som hindu

v.9. SPORTLOV

v.10. Hinduismens historia

v.11. Introduktion till buddhism

v.12. Fokus på livet som buddhist

v.13. Buddhismens historia

v.14. Fokus på jämförelse mellan de två religionerna

v.15. PÅSKLOV

v.16.Repetition inför prov

v.17. Prov i Digiexam

Matriser

Rel
De östasiatiska religionerna

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kunskaper om hinduism och buddhism
Du visar grundläggande sakkunskaper om hinduism och buddhism. Du har förståelse för ett mindre antal centrala begrepp, du har grundläggande förståelse för religionernas historia och kan på en enkel nivå resonera kring religionernas roll i människors liv, i olika sammanhang. Du kan också göra enkla jämförelser mellan religionerna med få exempel.
Du visar mer än grundläggande sakkunskaper om hinduism och buddhism. Du har förståelse för ett större antal centrala begrepp, du har god förståelse för religionernas historia och kan utförligt resonera kring religionernas roll i människors liv, i olika sammanhang. Du kan också göra utförliga jämförelser mellan religionerna med ett större antal exempel.
Du visar avancerade sakkunskaper om hinduism och buddhism. Du har förståelse för ett större antal centrala begrepp, du har god förståelse för religionernas historia och kan utförligt och nyanserat resonera kring religionernas roll i människors liv, i olika sammanhang. Dina resonemang rymmer avancerade analyser som visar en fördjupad förståelse för religionerna. Du kan också göra utförliga och nyanserade jämförelser mellan religionerna med ett större antal exempel och infallsvinklar.