👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering VT-22

Skapad 2022-02-18 13:14 i Rådmansparkens förskola Östersund
Förskola

Innehåll

Denna termin kommer vi att arbeta med språkmodulen "språk och kommunikation i leken" med fokus på TAKK (tecken som stöd) och bildstöd. Vi kommer även arbeta med samspelet i leken då leken är ett stort intresseområde för barngruppen just nu. 

Vi fortsätter även arbetet med att stärka barnens självkänsla genom påklädning, dukning, hjälpa varandra osv.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18