👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsuppfattning, gymnastik och rörelse, Motorik, Grundsärskolan - år 1-6

Skapad 2022-02-18 13:28 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Redskapsbanor och redskapsövningar, grundsärskolan
Grundsärskola 1 – 6 Motorik
Du ska få träna din rörelseförmåga, balans och kroppsuppfattning i banor och övningar med och utan redskap

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Utveckla förmågan att använda  grovmotoriska rörelser ex. krypa, åla, hoppa, klättra, balansera, stödja samt att sätta ihop de olika rörelserna. 

Att kunna förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.

Att kunna använda ord och begrepp till olika övningar och redskap.

 

2. Undervisningens innehåll

Vi ska:

- jobba med hinderbanor och redskapsbanor då vi övar på att rulla, åla, hoppa, krypa, balansera, springa, hänga

- jobba med stationsträning då vi övar på balans, styrka och kroppsuppfattning

- göra olika lekar då vi tränar på kroppsuppfattning

- prata om hur man rör sig och deltar i aktiviteter på ett säkert sätt

- använda ord och begrepp kopplat de olika aktiviteterna vi jobbar med

 

 

3. Lärandemål

Du ska genom undervisningens innehåll utveckla din förmåga att.

- förstå ord och begrepp kopplat till innehållet på lektionerna i idrott och hälsa

- förstå hur du kan vara aktiv och delta i fysiska aktiviteterna på ett säkert sätt

- röra dig allsidigt i olika fysiska aktiviteter

 

4. Bedömningsuppgifter

- du visar din förmåga att röra sig allsidigt i de olika rörelseaktiviteterna vi genomför på lektionerna

- du visar din förmåga att förstå hur man deltar i de olika aktiviteterna på ett säkert sätt

- du visar din förmåga att använda olika ord och begrepp kopplat de olika aktiviteterna 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven använder kunskaperna i olika situationer
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9

Matriser

MOT
Redskapsidrott, idrott och hälsa åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Fysiskt aktiv
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Förebygger skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.