👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2022-02-18 14:20 i Bokebo förskola Eslöv
Förskola
Språk och kommunikation; För att uppmuntra och stötta barnen i att kommunicera och utveckla sin språkliga förmåga.

Innehåll

 

 

Varför?

Ett språkutvecklande arbetssätt lägger grunden för barnens framtida läs, - skriv- och språkutveckling. Detta skapar också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

Vad?

 • Uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor, Polyglutt etc.
 • Sånger och rim & ramsor.
 • Sätta ord på det som sker under barnets dag.
 • Förskolebibliotek.

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18