👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska-presentation av en stad

Skapad 2022-02-18 14:37 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du ska presentera en tyskspråkig stad.

Innehåll

Mål:

När du har arbetat med detta arbetsområde kan du 

- berätta lite om en tyskspråkig stad på tyska

- lite mer om en tyskspråkig stad som du valt

 

Arbetssätt:

Du arbetar fritt och förbereder en power point-presentation.

Du presenterar 4 av punkterna på tyska. 

2 av punkterna kan du presentera på svenska om du vill, men om du vill visa mer använder du tyska. 

 

Tidsåtgång:

Cirka 5 lektioner

Matriser

M2
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förberedelse
Du är inte förberedd
Du är förberedd
Du är väl förberedd
Du är mycket väl förberedd .
Tala fritt
Du kan inte hålla presentationen så att innehållet framgår.
Du kan med hjälp av anteckningar hålla presentationen.
Du kan till stor del hålla presentationen utan hjälp av anteckningar.
Du kan hålla presentationen med hjälp av enstaka stödord .
Anpassa till mottagare
Du tittar inte upp på åhörarna. Du tittar på dina anteckningar.
Du möter åhörarnas blick ibland. Du tittar ofta på dina anteckningar.
Du möter åhörarnas blick men tittar ibland på dina papper.
Du möter åhörarnas blick för att se om de förstår. Du tittar mycket sällan på dina anteckningar
Användande av hjälpmedel
Du använder inga hjälpmedel
Du använder hjälpmedel, som powerpoint, på ett enkelt sätt
Du använder hjälpmedel, som power point, så att innehållet blir tydligare.
Du använder hjälpmedel, som power point, för att tydliggöra innehåll och väcka intresse.
Språk
uttal
Ditt innehåll är svårt att förstå på grund av otydligt tal eller problem med uttalet.
Du talar ibland fort eller för otydligt så att delar av innehållet inte uppfattas. Du behöver öva lite på det tyska uttalet.
Du talar i lagom takt. Du talar tydligt så att innehållet uppfattas. Ditt uttal är gott.
Du talar i en takt anpassad till åhöraren och ämnets svårighetsgrad. Innehållets uppfattas väl. Ditt uttal är mycket gott.
Språk
Språket är inkorrekt eller för svårt för nivån.
Språket är till stor del korrekt och på en enkel nivå.
Språket är korrekt och håller en bra och enkel nivå.
Språket är korrekt och varierat. Du visar strategier för att komma runt språkliga problem. Du har valt ord som åhörarna kan.