👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 Matematikboken Gamma

Skapad 2022-02-18 15:29 i Kästaskolan Huddinge
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
Matematikboken Gamma - kapitel 4 Algebra och mönster

Innehåll

Matematikboken Gamma - kapitel 4

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp:

Prioriteringsregler
Variabel
Algebraiskt uttryck
Värdet av ett uttryck
Förenkling av uttryck
Mönster
Ekvationer
Prövning

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos/prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Kapitel 4 Matematikboken Gamma

På väg att nå en grundläggande förmåga
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Problemlösning
Använder sig a strategier för att lösa problemet
Begrepp
Har kunskap om begreppen förkortning av bråk, enklaste form, procent, koordinater, prioriteringsregeln, ekvation, proportionellt
Metod
Använder sig av en fungerande och ändamålsenligt metod som ger ett godtagbart svar.
Kommunikation
Redovisar med visad beräkning som ger ett korrekt svar.