👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplanering Böcker- berättande och skriva

Skapad 2022-02-18 15:44 i 143851 Förskolan Terrassen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Undervisningsplanering Böcker- berättande och skriva

Innehåll

Vad ska vi göra?

Barnen ska få skriva egna böcker, både vanliga och digitala. De kommer skriva om deras sommarminnen som de skapat i lera, som inspiration har vi kollat på Herr Pinneman (film). Vi tänker att lerfiguren blir huvudpersonen i böckerna.

 

Hur ska vi göra det?

Vi kommer arbeta i smågrupper och varje barn kommer få enskilt stöd i sitt berättande och skrivande. Vi ska öva på att ljuda fram bokstäver och ord, den vuxna kan också skriva ner orden på ett papper som barnet kan skriva av. Vi kommer jobba med hur bokstäverna ser ut och hur de låter.

Barnen kommer leda sitt berättande och vi vuxna blir stöd och uppmuntrar i det. Vi kommer alltså fokusera på barnens skrivande och berättande i dessa undervisningstillfällen.

 

 

Varför ska vi göra det? (även kopplat till styrdokument)

Som en del i det projekt vi arbetar med (sommarminnen), nu kopplar vi in språket, i form av berättande och skrivande. Målet är språkligutveckling i form av berättande och skriftspråket.  

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

·         intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

·         ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

·         intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,