👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk F-1

Skapad 2022-02-18 16:51 i Magra skola Alingsås
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Innehåll

Du ska få lära dig

Lek, spel och rörelse inne och ute:    - Grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)

                                                           - Redskapsövningar

                                                           - Följa regler och samarbetsträning

                                                           - Säkerhet

 Rörelse till musik                               - Takt och rytm

                                                           - Röra sig i takt till musik

Allemansrätten

Hälsa och livsstil 

Undervisning:

- leka lekar

- prova på flera idrotter (gymnastik, bollsporter, friidrott)

- olika aktiviteter både inomhus och utomhus

- dans och rörelse till musik

- få kunskap och förståelse om allemansrätten

Bedömning i åk 1:

Jag bedömer din förmågan att:

- delta i lekar, spel och rörelse och anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)

- förstå och följa regler

- samarbeta

- röra dig till musik

- visa viss förståelse av allemansrätten

- hur man lever ett hälsosamt liv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.
  Idh  1-3
 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
  Idh  1-3