👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2022-02-18 21:50 i Ymer förskola Sigtuna FSK/GR
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Övergripande planering kring naturvetenskapligt utforskande.

Innehåll

 

 

Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Se bifogade läroplansmål 

 • Varför? Öka barnens förståelse för naturen, genom ett undersökande förhållningssätt, följa naturens kretslopp, genom att odla, genom att vattna blommor, buskar och träd på förskolegården, leta efter små djur ute på gården, bin, nyckelpigor fjärilar, myror, maskar mm. 

 •  (Syfte med undervisningen) öka barnens kunskaper och förståelse om naturen. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? genom tematiskt arbetssätt, vi läser faktaböcker, sagoböcker, letar i naturen, blandar spontana och planerade aktiviteter för att fånga barnens intresse. man lär sig genom görande (learning by doing) erfarenhetsbaserat - vi bygger utifrån barnens erfarenhetsvärld för att fånga deras utforskande. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? genom att dokumentera med fotografier, lärloggar och observationer kan vi följa upp och hitta vart barnen befinner sig i sitt utforskande.  

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Barnen på Ymer 3-5 lila

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Alla pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) öka barnens förståelse för naturen, utveckla deras nyfikenhet och ge dem faktakunskaper kring djur och natur. 

   

   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18