👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa ordbilder

Skapad 2022-02-19 07:45 i Skarpnäcks skola Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 4 – 7 Kommunikation
Utveckla förmågan att läsa ordbilder.

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att tolka olika former av kommunikativa uttryck 

Utveckla förmågan att använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksätt för kommunikation

 

Mål

Identifiera och läsa ordbilder 

 

Innehåll

 • Eleven övar på att ljuda bokstäverna i ordbilden
 • Eleven övar på att läsa ordbilderna
 • Eleven kopplar ordbilden till en bild
 • Eleven skriver av ordbilder med hjälp av iPad eller penna.
 • Eleven läser korta meningar med hjälp av ordbilderna som hen lärt sig.

Bedömning

Bedömning sker genom dokumentation med hjälp av foto, i samtal och under varje arbetspass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9