👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symaskinskörkort

Skapad 2022-02-19 12:57 i T1-skolorna Linköping
Hantera en symaskin
Grundskola 4 Slöjd
Nu är det dags att lära dig sy på symaskin. Hur fungerar den? Hur gör man?

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Du kommer att få sy på symaskin och du kommer att få lära dig:

 • vad delarna heter på symaskinen och hur man gör med dem.
 • hur man trär symaskinen med över- och undertråd, spolar tråd och ställer in olika sömmar.
 • hur man syr och spolar undertråd på symaskinen. Först får du sy övningar på papper utan tråd och sedan med tråd.
 • klippa ut tyg efter en mall
 • sy en kudde och en tygpåse
 • ord/begrepp
 • materialkunskap: bomull, eftersom kudde och tygpåse ska tillverkas av bomullstyg.

Du kommer också att öva på att:

 • följa instruktioner och försöka komma vidare på egen hand
 • lösa problem om de dyker upp
 • utvärdera ditt arbete om tygpåsen

Arbetssätt i undervisningen

 • Gemensamma genomgångar
 • Följa arbetsbeskrivning/instruktioner
 • Slöjdprocessen: Idéutveckling - Planering - Genomförande - Utvärdering

Begrepp

sicksack, sy raksöm med 1 cm sömsmån, fästa

rätsida, avigsida, tvärnåla

knappnålar, synål, säkerhetsnål, sprättare

övertråd - sytråd, undertråd - spole, spolkapsel

bomullstyg, mall, bomullsband

Bedömning/reflektion

Ditt arbete kommer bedömas hela vägen från idé till utvärdering.

 • hur du följer instruktioner och löser problem
 • hur du hanterar verktyg, redskap, maskiner och material
 • kvalitén på ditt arbete
 • hur du använder ord/begrepp och utvärderar ditt arbete

Tidsåtgång

vårterminen 2022

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Lärandematris i slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tillverka föremål
Följa instruktioner
Arbetar efter instruktioner efter att läraren har visat hur jag ska göra och oftast påbörjat momentet.
Arbetar efter instruktioner delvis på egen hand efter att läraren har visat eller efter att jag har läst/tittat på instruktioner.
Arbetar efter instruktioner helt på egen hand efter att läraren har visat eller efter att jag har läst/tittat på instruktioner.
Lösa problem Komma vidare
Frågar oftast läraren direkt när jag behöver hjälp men tar även några egna initiativ till att komma vidare på egen hand.
Försöker själv eller tar en kompis till hjälp innan jag ber om hjälp. När jag ber om hjälp har jag ibland tänkt till själv, så att det kan bli en dialog med läraren.
Löser enklare problem på egen hand utan att be om hjälp. Tänker till själv och föreslår olika problemlösningar i samtal med läraren.
Kvalité
Är ganska noggrann. Förenklar gärna under arbetets gång för att kunna bli klar snabbare.
Är noggrann för det mesta. Lägger ner den tid som behövs så att arbetet får bra kvalité.
Är alltid mycket noggrann. Lägger ner den tid som behövs så att arbetet får mycket bra kvalité.
Hantera verktyg, redskap, maskiner och material Säkerhet
Väljer och använder lämpliga verktyg, redskap, maskiner och material på ett säkert sätt med stöd av läraren.
Väljer och använder lämpliga verktyg, redskap, maskiner och material på ett säkert sätt på egen hand.
Väljer och använder lämpliga verktyg, redskap, maskiner och material på ett säkert sätt på egen hand.
Ansvar Hållbart tänkande
Är rädd om material, verktyg, redskap och maskiner. Hjälper till så att det bli bra arbetsro under lektionerna. Håller ordning och städar efter mig.
Är rädd om material, verktyg, redskap och maskiner. Använder inte mer material än jag behöver. Hjälper till så att det bli bra arbetsro under lektionerna. Håller ordning och städar efter mig.
Är rädd om material, verktyg, redskap och maskiner. Använder inte mer material än jag behöver. Hjälper till så att det bli en bra arbetsro under lektionerna. Håller ordning och städar efter mig.
Utvärdera
Beskriva arbetsgång Bedöma arbetsinsats
Beskriver och reflekterar över arbetsprocessen och slutresultatet på ett enkelt sätt. Använder några slöjdord/begrepp.
Beskriver och reflekterar över arbetsprocessen och slutresultatet på ett utvecklat sätt. Använder en del slöjdord/begrepp.
Beskriver och reflekterar över arbetsprocessen och slutresultatet på ett välutvecklat sätt. Använder många slöjdord/begrepp.

Exempel
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Exempel: Berätta om hur din arbetsinsats har påverkat kvalitén på ditt arbete
Jag är jobbat bra och därför blev arbetet bra.
Det var svårt i början innan jag hade lärt mig tekniken men sen var det lättare när jag hade övat lite grann. Jag var noggrann, så därför blev arbetet bra.
Mitt arbete blev bra men det syns i vilken ände jag började. Jag borde ha övat lite mer innan så hade det blivit jämnare. När jag stötte på problem tog jag hjälp av instruktionen och blev stygnen ojämna så tog jag upp och gjorde om. Jag fäste noga så att arbetet skulle bli mer hållbart.