👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik vårterminen 2022

Skapad 2022-02-19 15:35 i Söraskolan Österåker
Grundskola 1 Musik
Vi sjunger, spelar och leker Musik tillsammans !

Innehåll

 

Vad?

Under vårterminen kommer vi att arbeta med att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

Under lektionerna kommer vi att leka olika musiklekar. Vi kommer att ha lekar där musikens tempo/rytm bestämmer i vilken takt vi kan gå, springa och röra oss i.

Varför?

Du ska träna på

 • att ta till sig instruktioner.
 •  att utveckla en tilltro till din förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla din musikaliska kreativitet.
 • att våga utmana dig själv och visa med kroppen vad man känner.
 • att följa en enkel koreografi.
 • att hitta takten i lekar och danser.
 • att sjunga.
 

    Hur?

Du ska:
 •  sjunga på olika sätt 
 •  röra dig till musiken
 •  rita bilder till musik och text
 •  förbereda och träna dig på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3