👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So vt-22 Åk 1. Hur påverkas du och andra av dina val i vardagen

Skapad 2022-02-20 12:13 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi jobbar med kroppen och vem är jag? Dramaövningar, barns rättigheter och barnkonventionen.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du kommer få lära dig mer om kroppen och hur den fungerar. Vi kommer att prata om olika känslor som man kan känna i kroppen och om vad kroppen behöver för att den ska må bra. Vi kommer arbeta med hur kroppen ser ut både på utsidan och insidan. Vi ser alla olika ut men är lika värdefulla. Vi kommer att jobba med värdegrunden, livsfrågor, mänskliga rättigheter, könsroller och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Arbetssätt

 

v 3-7

 

·      Yrkestema-Skriva om drömyrken och göra yrkescharader. Redovisa och berätta om sina yrkesfordon

·      Samernas nationaldag 6 januari. https://digitalpedagogik.se/film/1e3f3a2f08  

·      Rita en samisk flagga.   Prata om jojken och kulturen med hantverk.

·      Olympiska spelen. PP om OS. Eleverna rita egna maskotar

·      De yttersta barnen. Vi träffar barn som bosatta på de yttersta platserna i Sverige genom att se på film och prata om vad finns där och vad är unikt? Hur mår den här platsen?

·      https://digitalpedagogik.se/serie/200119 

 

Tema v 8-21: Hur påverkas du och andra av dina val i vardagen?

 

·       På uppstarten av temat kommer du att få prova på att att vara med och göra en rörelsesaga, gemensam bilduppgift och lyssna på högläsning ur en bok och prata om värdegrunden. 

·       Ni ska göra en varsin bok som handlar om er själva.

·      Ni ska jobba med barnkonventionen och barns rättigheter.

·      Ni ska vara med och göra olika värderingsövningar.

·      Ni ska ha sokratiskt samtal.

·      Ni ska delta på klassråd och samtala om bla klassens ledstjärnor.

·      Ni ska få diskutera om vad kroppen mår bra av för mat och varför vi mår bra av att röra på oss.

·      Ni ska se filmen om världen var en enda by, hur skulle din by se ut?

·      Ni ska åka på studiebesök.

·      Ni ska delta i olika samtal och diskussioner om vad som är viktigt för dig och andra.

·      Temat kommer att avslutas med en temaredovisning. 

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3