👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen

Skapad 2022-02-20 14:07 i Knappekullaskolan grundsärskola Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet
Du ska få lära dig om djuren i svenska skogen under V.8-9.

Innehåll

Syfte:

 • skapa genom bild och musik.
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
 • söka information från olika källor och
 • använda kunskaper om människa och natur.

 

Arbetssätt:

 • Du ska få titta på film, läsa/lyssna på enkla faktatexter, lyssnar på böcker  från polyglutt med anknytning till djuret, måla, pyssla och lösa uppgifter tillsammans med klasskompisar och enskilt på smartboarden.
 • De djur vi ska studera är: hare, räv, älg, björn och varg. 
 • Du ska få lära dig om hur djuren ser ut, vad de äter, var de bor, vilka läten de har och speciella kännetecken.

 

Kunskapsbedömning:

- När du är klar med med temat ska du kunna med hjälp av bildstöd, pratplatta  eller TAKK kunna berätta vad djuren heter och hur de ser ut, vad de äter och var de bor och sedan görs en bedömning av dina kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  4-6
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6