👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt och Namnteckning

Skapad 2022-02-20 21:50 i Snöbollsgatan förskola Helsingborg
Förskola
Varje termin får barnen möjlighet att skapa ett eget porträtt och namnteckning som sätts in i deras portfolio-pärmar för att barnen ska kunna se tillbaka deras utveckling och progression.

Innehåll

Vad är vi?

Piggan kom på besök under samlingen och visade barnen hur man rita ett självporträtt.

Vart ska vi?

Syfte med aktiviteten är att uppmuntra och inspirera barnen att rita ett självporträtt. Vi vill också skapa förutsättningar för barnen  att utveckla sin finmotoriska förmåga samt öka sin förståelse för sin kropp och sin  identitet på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. 

Hur gör vi?

Genom att samma aktivitet upprepas och dokumenteras regelbundet under förskoletiden vill skapa möjlighet för barn att på ett tydligt sätt få se sin egen progression och sitt lärande. För att detta ska kunna ske finns dokumentationen tillgänglig för barnen att titta på närhelst de vill på förskolan.

Vi kommer att fortsätta att utmana barnen genom att benämna kroppsdelar i lekar, sånger, ramsor. Använda ordbilder i olika sammanhang under dagen så att får barnen känna igen sitt namn sina kompisar barn. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18