👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2022-02-21 13:17 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet Kommunikation Motorik Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med rymden på ett tematiskt sätt där vi arbetar med flera ämnesområden.

Innehåll

Vi arbetar med rymden och lär oss vad som finns där.

Vi lär oss namnen på planeterna i solsystemet.

Vi tar reda på fakta om de olika planeterna.

Vi tittar på filmer och läser om hur astronauter kan leva i rymden.

Vi lär oss om solen-jorden- månen och hur det snurrar runt varandra. 

Vi tittar på film, gör experiment, spelar spel och jobbar med olika estetiska samt digitala verktyg.

Vi arbetar med läsförståelse utifrån böcker om rymden.

 

Mål

När du är klar med temat har du:

 • Forskat om planeter.
 • Göra en bok om rymden med ditt färdiga material.
 • Arbetat med estetiska processer inom temat.
 • Delta i samtal kring vad som finns i rymden.
 • Delta i samtal kring hur solen-jorden-månen förhåller sig till varandra.
 • Arbetat med läsförståelse och deltagit på boksamtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.
  ES  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3