👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns avtryck - Berättelser i papper 2022

Skapad 2022-02-21 14:56 i Norrebo förskola Eslöv
Barns avtryck - berättelser i papper. Projektarbete i förskolan
Förskola
Barns avtryck är ett återkommande tema vartannat åt i Eslövs kommun som är ett projekt för att få med barnens olika sätt att uttrycka sig i det offentliga rummet!

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg


Bakgrund och Syfte:

Barns avtryck är ett återkommande projekt vartannat år i Eslövskommun där vi arbetar med att låta barnen vara med och uttrycka sig i det offentliga rummet.

 

Madicken har arbetat med musik och rörelse under höstterminen -21 och fortsätter i det spåret under vårterminen -22, där vi kommer att arbeta med olika pappersmaterial för att skapa noter och musikinstrument tillsammans.

 

Tjorven arbetade med superhjältar och vad en superhjälte gör under höstterminen -21. Under vårterminen -22 ska vi fortsätta arbeta med superhjältar och skapa egna ansiktsmasker i papier cache, lager på lager teknik. 

 

Mål:

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sina aktiviteter tillsammans.

Vi vill ge barnen ökad kunskap om att skapa med papper och teknik.
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla sitt berättande i olika uttrycksformer, digitalt, analogt, muntligt.
Vi vill tillvarata barnens intresse för musik och superhjältar och arbeta fram olika tekniker på skapande.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Madicken ska arbeta med musik och här ska vi väva in pappersmaterial på olika vis.

Tjorven ska tillverka ansiktsmasker till sina superhjältar.

 

Hur ska vi göra(form)?

Madicken kommer att skapa med olika sorters papper och skapa instrument och olika noter

Tjorven kommer att använda sig av papier caché (lager på lager teknik).

 

Vem/vilka(aktörer)?
Madicken och Tjorven tillsammans med Anna

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

I ateljeerna på Madicken och Tjorven

 

När?

vecka 6-16.

 

Varför?

Vi vill synliggöra barnen i samhället, om barnen får ta mer plats i det offentliga rummet tror vi att barnen får ta mer plats i beslut som rör vårt samhälle. Viktigt att visa att barn är medborgare av samhället idag. Det offentliga rummet i ett samhälle är en viktig plats för händelser. Det är en mötesplats som fyller en social funktion, ett demokratiskt uttryck. Att Eslövs barn födda 2016 och 2017 skapar sina egna avtryck i det offentliga rummet, genom materialet papper.

 

 

Dokumentation

 

Genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto. Vid undervisningen dokumenterar ansvarig pedagog.

 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?

Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.