👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisboken "Lyssna och komma överens"

Skapad 2022-02-22 08:07 i Kransmossens förskola Borås Förskola
Förskola
I kompisboken "Lyssna och komma överens" får vi följa Kanin och Igelkott när de tillsammans med sina kompisar på förskolan bestämmer hur de ska städa upp alla leksaker.

Innehåll

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut enligt dem.

 

Syfte:

Att lära sig berätta, argumentera, lyssna och bli lyssnad på ingår i förskolans demokratiuppdrag. 

Ett sätt att träna detta på är att leka. Det är inte roligt att leka om det bara är en som ska bestämma hela tiden. Leken är en svår konst som vi måste lära tillsammans med andra. Genom leken tränar vi på att kommunicera och skapa samförstånd. 

Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om att man kan lyssna på bra sätt och mindre bra sätt. Vi vill uppmuntra barnen att visa kompisen respekt genom att lyssna färdigt på det hen vill berätta och inte avbryta varandra. Detta är något som vi jobbar dagligen med men hjälp av boken så vill lägga extra fokus på det. 

 

Hur?

Vi kommer att introducera boken genom att dramatisera med hjälp av handdockorna "Kanin och Igelkott". Igelkott vill berätta något för Kanin men Kanin lyssnar ointresserat. Kanin vänder bort ansiktet, grejar med något annat, fäller fram öronen m.m.

Efter dramatiseringen ställer vi samtalsfrågor som

- Tycker ni att Kanin lyssnar på ett bra sätt?

- Hur kan Kanin lyssna för att det ska kännas värdefullt för Igelkott att berätta något?

 

Vi kommer att läsa boken flera gånger, både digitalt, i fysisk bok och på storbildsskärm samt på de språk vi har i barngruppen. 

 

Precis som i boken vill vi göra städkort tillsammans med barnen. Vi tror att det kommer att bli mer lustfyllt att plocka undan när vår städklocka ringer och det är dags att plocka undan vårt material och leksaker.

 

 

Våra förväntade effekter på boken:

- Vi vill att det ska märkas i barngruppen att barnen lyssnar på varandra på ett mer respektfullt sätt och inte avbryter varandra. 

 


Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18