👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband 8C

Skapad 2022-02-22 14:17 i Murgårdsskolan Sandviken
Samband
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 4: Samband. Matte Direkt år 8.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • beskriva mönster i form av mönster
 • tolka linjära sambands formler och återskapa dessa grafiskt

För högre betygsnivåer ska du även kunna

 • tolka svårare diagram och grafer
 • räkna med olika slag av proportionella samband

Länkar till filmer

Proportionalitet

Andra linjära samband

Fler samband

(Andra typer av diagram)

(Räkna med proportionaliteter)

Lektionsplanering

Vecka

Tisdag (50min)

+ Linus

Onsdag (60min)

 

Torsdag (60min)

+ Linus

Fredag (60min)

+ Elisabeth

Läxa

7

 

Koordinatsystem s. 110–111

s. 124–125

Jämförpriser i diagram

s. 112–113

Proportionalitet

s. 114–115

s. 126–127

 

8

Proportionalitet

s. 114–115

s. 126–127

 

Andra linjära samband

s. 116–117

s. 128

s. 130–131

Andra linjära samband

s. 116–117

s. 128

s. 130–131

 

9

SPORTLOV

 

 

 

 

10

Andra linjära samband

s. 116–117

s. 128

s. 130–131

Andra linjära samband

s. 116–117

s. 128

s. 130–131

 

 

Kartläggaren

Fler samband

s. 118–119

s. 129

s. 132–133

 

11

Fler samband

s. 118–119

s. 129

s. 132–133

Fler samband

s. 118–119

s. 129

s. 132–133

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

 

Diagnos 4

 

12

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

 

13

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

Gröna s. 110–119

Röda s. 130–135

Blå s. 124–129

 

 

Prov del 1

 

Prov del 2

 

Uppgifter

 • Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9