👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion åk 4

Skapad 2022-02-23 08:51 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att under några veckor arbeta med räknesätten addition och subtraktion. Hur hör de ihop? Hur använder vi likhetstecknet? Hur använder vi tecknet "ungefär lika med"?

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • tecknet för "ungefär lika med"
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 Begrepp (matteord) som vi jobbar med i detta kapitel

Addition, subtraktion, addera, subtrahera, summa, skillnad, likhetstecken, fler - färre, ungefär lika med, rimligt

Så här ska vi arbeta

 

 • Introduktion av mål och begrepp (matteord).
 • Vi har genomgångar, enskilt arbete samt diskussioner.
 • Vi kommer att arbeta i matematikboken och med arbetsblad
 • Vi kommer ev. att arbeta digitalt, ex Bingel.

 

Så här kommer jag bedöma dina kunskaper

 • Ditt deltagande vid gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Ditt enskilda skriftliga arbete
 • Dina diskussioner med mig
 • Ditt arbete tillsammans med kamraterna
 • Ett skriftligt prov/diagnos i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och subtraktion

Addition och subtraktion

Du har inte visat tillräckliga kunskaper
Du har visat tillräckliga kunskaper
Du har visat god kvalité i dina kunskaper
Förmåga att förstå hur addition och subtraktion hör ihop
Förmåga att förstå likhetstecknets betydelse
Förmåga att addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
Förmåga att lösa problem med hjälp av addition och subtraktion