👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset - Ett skrivprojekt

Skapad 2022-02-23 12:55 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Du kommer att få skapa din egen roman som ska handla om ett hus och dess invånare. Du kommer att skriva på din Ipad och redigera texten där. När ett kapitel är klar skriver du det för hand i din skrivbok. Dina illustrationer kommer du att göra för hand på ett lösblad som du sedan klistrar in i boken.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Huset är ett skrivprojekt där en roman sakta kommer att växa fram. Förutsättningarna för varje kapitel är givna men ändå kommer ingen bok bli den andra lik! Du kommer att få skapa din egen bok som ska handla om ett hus och dess invånare. Du kommer att skriva din roman i skrivboken med samma namn "Huset". Dina illustrationer kommer du att göra för hand på ett lösblad som du klistrar in i boken.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen är att du ska kunna

 • beskriva olika miljöer i ditt hus.
 • beskriva olika personer som bor i ditt hus.
 • använda skiljetecken, styckesindelning och stora och små bokstäver på rätt sätt.
 • skriva med ett varierat språk.
 • framställa bilder som har en tydlig koppling till dina texter

SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att

 • i helklass dela med oss av idéer och förslag för att hjälpa varandra vidare i berättelsen.
 • på olika sätt arbeta med kamratrespons, både i grupp och i par.
 • illustrera bilder som passar till berättelsen och därmed stöttar läsaren genom handlingen.

DETTA SKALL BEDÖMAS 

Jag kommer bedöma dina kunskaper genom att se hur du kan

 • följa instruktioner.
 • bearbeta din text.
 • beskriva miljöer och personer.
 • få en bra struktur i din text.

Uppgifter

 • Huset: Kapitel 1 - Beskriv ditt hus

 • Kapitel 2-5 Personbeskrivningar

 • Kapitel 6 - Gårdsfesten

 • Kapitel 7 - Översvämningen/Olyckan

 • Kapitel 8 - Inbrottet / En hemsk natt

 • Kapitel 9 - Ryktet

 • Kapitel 10 - Slutet gott, allting gott

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Huset, åk 4, HT-20

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att utveckla:
Innehåll (händelser, beskrivningar mm)
Du kan skriva en berättande text med person- & miljöbeskrivningar med ett begripligt innehåll. Texten har i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med person- & miljöbeskrivningar med ett relativt tydligt innehåll. Texten har relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Läs texter av olika slag, kortare berättelser eller kapitelböcker, och försök att titta på hur andra gör när de bygger upp sin handling. Hur bygger andra författare upp spänningen/stämningen i sina texter? Läsning bidrar också till att bygga upp ditt ordförråd så läs ofta för att utveckla din egna ordbank. Om du är osäker på ett ords stavning eller på synonymer till ordet är ett bra sätt att använda ordlista. Träna också på att variera inledningsord och längd i dina meningar.
Skrivregler
Du stavar och använder punkt och stor bokstav på ett sätt som gör att man förstår vad du menar även om det finns en del misstag i din text.
Du stavar de flesta ord bra och använder ofta punkt och stor bokstav på rätt ställe. Det finns en del, men inte så många misstag i din text.
Träna på att sätt ut punkt och stor bokstav i dina texter. Ett sätt kan vara att läsa igenom din text och se om orden ser ut att vara rätt stavade, skiljetecken är på rätt plats och att texten förmedlar det som du vill. Kika också på vår lathund för skrivregler, när är det lämpligt att sätta in skiljetecken eller exempelvis göra ett nytt stycke?
Gestaltande beskrivningar och handling.
Du kan förmedla en enkel bild av en person eller miljö i din text. I din berättande text finns någon enkel gestaltande beskrivningar och en rak enkel handling.
Du kan förmedla en tydlig bild av personer eller miljöer i din text. I din berättande text finns gestaltande beskrivningar och en tydlig handling.
För att utveckla denna förmåga är det bästa sättet att läsa texter av olika slag, kortare berättelser eller kapitelböcker, och fundera på hur andra gör när de beskriver platser, personer eller händelser. Träna på hur du kan kunna lyfta fram personers egenskaper och känslor ännu tydligare. Hur kan du skriva så att läsaren får en ännu tydligare bild av personerna i din text? Välj ut en känsla som du vill förmedla och försök sedan att beskriva den för en kompis eller en förälder och se om de kan gissa rätt.