👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6-årsgrupp på Ängen vt22

Skapad 2022-02-23 13:17 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
Inför skolstarten vill vi att barnen som ska börja skolan ska utveckla en samhörighet och träffas för att få lite extra utmaningar på förskolan. Vi vill med gruppen inspirera och uppmuntra intresset för språk och matematik, men även utveckla den sociala kompetensen gällande hur vi kan vara bra kompisar.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför?
Syftet med denna grupp är att barnen ska få med sig kunskaper som kan vara bra att ha när de utvecklas till självständiga individer.  Barnen som börjar skolan ska få känna sig stora på förskolan och ges utmaningar som stimulerar deras utveckling. Barnen ska väcka ett intresse för skriftspråk och matematik och uppleva det på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Barnen ska känna sig trygga med vad som väntar inför skolstarten, att gruppstunden är en arena att lyfta oro, nervositet men också förväntan och spänning.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 • Gruppen träffas en gång i veckan inomhus och har aktiviteter tillsammans.
 • Vi pratar om förväntan inför skolstarten, vilken skola man ska börja på, vad man ser fram emot och vad man är nervös inför.
 • Alla deltagare i gruppen får ett eget häfte med aktiviteter som vi kommer genomföra tillsammans. Häftet ska inspirera till skriftspråkligt intresse, matematiskt intresse och intresse för hållbar utveckling.
 • I gruppen genomför vi samarbetsövningar, spelar spel, leker lekar, dramatiserar.
 • I slutet på terminen får barnen ta med sig sitt häfte hem.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med 6-årsgruppen dokumenteras med hjälp observationer av samspelet mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

Arbetet reflekteras och analyseras vid enskild planering samt under avdelningsplaneringar, under reflektionstid samt på APK för att utvärdera och diskutera olika eventuella utvecklingsområden.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla som ska börja skolan på Ängen. Vi arbetar i liten grupp. 

Av vem?

All personal i arbetslaget. Förskollärarna har yttersta ansvaret för genomförande, dokumentation och reflektion.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18