👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Geometri

Skapad 2022-02-23 13:40 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Grundskola F Matematik
Material: Häften från olika avsnitt och nomp

Innehåll

Planering Geometri

Material: Häften och nomp

Titta gärna på tillhörande film på Bionogi och ILT..

Vecka

Avsnitt

 Filmer och quiz

Uppgifter

8

Geometriska objekt

Repetition omkrets, area och längdenheter

Bionogi:

”Introduktion Geometri”

ILT:
”Tvådimensionella objekt”

”Tredimensionella objekt”

Nomp:

Geometri: Begrepp geometriska figurer och lite omkrets och area

 

10

Omkrets

Längdenheter

Omkrets av en rektangel, parallellogram och triangel

 

 

 

Omkrets av en cirkel

ILT:

”Längd” åk 3-6

”Rektangelns omkrets och area” åk 6

”Omkrets åk 7-9”

”Prefix åk 7-9”

”Enhetsomvandlingar åk 7-9”

”Cirkelns omkrets och pi” åk 4-6

Bionogi:
”Cirkelns omkrets”

 

Häfte: Omkrets och area

Nomp:

Geometri: Omkrets, area och längdomvandling

Geometri: längdenheter

 

 

Geometi: Cirkelns omkrets

11

Area

Areaenheter

Triangelns area

ILT:

”Area åk 7-9”

Bionogi:

”Kvadrater och rektanglar”
”Triangelns area”

Häfte: Omkrets och area

Nomp: Geometri: Area av rektanglar och trianglar

Geometri: Area och areaenheter

12

Area av en cirkel

 

Bionogi:
”Cirkelns area”

Häfte: Omkrets och area

Nomp: Geometri: Cirkelns area

12 + 13

Volym av ett rätblock

Volymenheter

Volym av en cylinder

 

(Volym av en kon)

(Volym av ett klot)

Bionogi:

”Kuber och rätblock”

”Cylindrar”

ILT:

”Volym åk 7-9”

Bionogi:

”Konens volym”

”Klotets volym”

 

Häfte: Volym

Uppdrag i nomp:

Volym och volymenheter

 

Arbetsblad

Arbetsblad

14

Vinklar

Triangelns vinkelsumma

Fyrhörningens vinkelsumma

 

 Bionogi:

”Vinklar”

 ”Triangeln och dess vinklar”

ILT:

”Vinklar” åk 4-6 och åk 7-9

”Vinkelsumma åk 7-9”

Häfte: Vinklar och vinkelsumma

Nomp: Vinklar, trianglar och vinkelsumma

16

Skala

 

 

 

(Likformighet)

 

(Pythagoras sats)

 

 

Bionogi:

”Skala”

ILT:

”Skala åk 7-9”

 

”Likformighet åk 7-9”

”Pythagoras sats”

Häfte: Skala

Uppdrag i nomp:

Skala

 

Arbetsblad

 

Arbetsblad

Uppdrag i nomp: pythagoras sats

 

17

Prov på Geometri

Introducera Algebra

 

Kapiteltest

Repetitionsuppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning av området Geometri

Geometri

 • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9   Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9   Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
F
E
C eller högre
Problemlösning
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metod
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven kan välja och använda matematiska metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonemang
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven för enkla resonemang.
Kommunikation
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.