👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapitre 4 Chez nous

Skapad 2022-02-23 14:02 i Träkvista skola Ekerö
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet ska du lära dig om väder, fritid och länder

Innehåll

 

Exempel på hur innehållet kan struktureras

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring.

Grammatik: oregelbundna och prepostioner framför länder, nationaliteter och efter verben jouer à och faire de

à+le= au

à la

à + les= aux

de + le= du

de la

de + les= des

Je joue au tennis

Je joue aux cartes

Je fais du ski

Je fais de la voile

Framför feminina länder: en Espagne, en Suède

Framför maskulina länder: au Danemark, au Portugal

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • beskriva vädret

 • säga var en fransk stad ligger på kartan
 • säga europeiska länder och nationaliteter på franska

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA


Vilken typ av undervisning, (lektionsinnehåll, stödstrukturer, centrala begrepp, hjälpmedel eller verktyg etc.) 

 • Muntliga övningar
 • grammatikövningar
 • skriva vykort
 • jobba med Frankrike karta
 • läsa texter

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS


 

 • Din muntliga förmåga att besvara frågor på franska om vädret, länder, nationaliteter. Muntlig prov (interaktion) med läraren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga frågor, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare frågor med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du visar inga större svårigheter till att förstå vad som sägs.