👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DLS tester åk 5

Skapad 2022-02-23 19:42 i Vallhamra skola 7-9 Partille
DLS test
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under årskurs fem gör du tre standardiserade test. På höstterminen testas din läsförståelse. På vårterminen testat din ordförståelse och din stavningsförmåga.

Innehåll

Testen är standardiserade. Poängen räknas samman och översätts sen till en Stanineskala mellan 1-9.  

Stanine 1-3 är under åldersadekvat nivå

Stanine 4-6 är åldersadekvat nivå (där 5 förväntas för åldern)

Stanine 7-9 är över åldersadekvat nivå

Läsförståelsetestet består av olika korta texter som följs av frågor med svarsalternativ. Testet pågår i 35 minuter.

Ordförståelsetestet består av ett häfte med ord som du sen ska välja rätt förklaring till av några svartalternativ.

Stavningstestet består av 36 ord som läraren läser upp och du ska stava till.

Matriser

Sv SvA
DLS tester åk 5

Stainine 1-3
Stainine 4-6
Stainine 7-9
Läsförståelse
Du ligger på en lägre nivå än den som förväntas i din ålder. För att öka din läsförståelse behöver du läsa mera, både ensam och högt för andra. Du behöver stanna upp i din läsning och sammanfatta det du läst och försöka ta reda på de ord du inte förstår.
Du ligger på en förväntad nivå för din ålder. Fortsätt läs för att hålla igång din "läskondition".
Du ligger på en högre nivå än vad som förväntas i din ålder. Fortsätt njut av böcker och läsningen, så kommer läsförståelsen följa med dig.
Ordförståelse
Du ligger på en lägre nivå än den som förväntas i din ålder. För att få ett större ordförråd behöver du stanna upp vid ord du inte förstår och ta reda på deras betydelse. Du kan till exempel fråga en kompis, lärare, förälder eller söka upp orden online eller i en ordbok.
Du ligger på en förväntad nivå för din ålder. Fortsätt stanna upp vid svåra ord för att fylla på ordförrådet ytterligare.
Du ligger på en högre nivå än vad som förväntas i din ålder och har ett rikt ordförråd. Fortsätt med att ta reda på svåra ord och begrepp för att fylla på det ytterligare.
Stavning
Du ligger på en lägre nivå än den som förväntas i din ålder. Läsningen är ett bra första steg till att känna igen hur ord stavas. Du behöver också skriva mycket för att bli säkrare på stavningen. Om du är osäker på stavningen behöver du be om hjälp eller söka upp ordet online för att få rätt stavning.
Du ligger på en förväntad nivå för din ålder. Genom att hålla igång din läsning och skrivning kommer din stavningsförmåga fortsätta att utvecklas. Fråga om du är osäker på stavning. Om du får tillbaka en rättad text, ändra så att du har alla ord rättstavade.
Du ligger på en högre nivå än vad som förväntas i din ålder. Genom att hålla igång din läsning och skrivning kommer din stavningsförmåga fortsätta att utvecklas.