👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt lärande

Skapad 2022-02-24 14:28 i Förskolan Gitarren Umeå
Förskola
Vi vill erbjuda digitala lärsituationer där undersökande och samspel står i centrum och där arbetet kopplas till pågående projekt.

Innehåll

Innehåll

Vi vill använda de digitala verktyg vi har - iPads, datorer, projektorer, appleTV - och tillsammans med barnen prova oss fram, för att hitta spännande lärsituationer. Att låta barnen undersöka projicerade skuggor, fotografering, live-video, facetime är exempel på områden vi vill utforska.

Mål

Att öka barnens kompetens inom digital teknik.

Att bredda lärandet, med hjälp av digital teknik 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18