👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstads historia

Skapad 2022-02-24 14:52 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 3 Historia Bild Teknik SO (år 1-3)
Varför ligger Halmstad där det ligger? Hur kunde nästan hela staden brinna ner? Vad kan vi se för konstverk och statyer i Halmstad idag? Hur växer Halmstad idag? Tillsammans gör vi en tidsresa i Halmstad från medeltiden fram till nutid.

Innehåll

Syfte

 

Vad ska du lära dig om Halmstad?

Du ska få lära dig varför Halmstad ligger där det ligger.

Du ska få jämföra människornas vardagsliv inom de olika tidsepokerna och även se det i perspektiv med livet idag.

Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning olika perioder i Halmstads historia uppträder.

Du ska få möta olika konstnärer och deras verk som man kan hitta runtom i vår stad.

 

Begrepp

kloster svartbröder gråbröder

vadställe hålväg

fästning vallgrav port katt bastion kasematt skans

ljunghed inäga utmark brunn torg fontän

arkeolog korsvirkeshus halmtak stadsvapen köpman smed  

märgelhåla tångtäkt 

kust hamnstad export import 

 

Arbetssätt

Hur ska jag lära mig?

  • Läsa texter från Halmstadboken
  • Skriva texter - vi fortsätter att skriva i vår SO-bok som började med hur Jorden skapades
  • Diskutera (enskilt - par - alla)
  • Titta på filmer och bildspel
  • Stadsvandring under senvåren
  • Besök på Galgberget och Hallandsgården

     

Bedömning

Hur visar du vad du lärt dig?

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att:

·     muntligt berätta om det du lärt dig enskilt, i par, i grupp eller helklass

·     skriva enklare text om likheter och skillnader mellan tidsåldrarna

·     rita bilder och skriva enkla texter om vad du lärt dig

·     delta aktivt då vi diskuterar om frågor kring de olika områdena t.ex. efter att ha sett bildspel 

     

Kopplingar till läroplan

Syfte 

Hi

Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

       Centralt innehåll

        Hi  1-3

Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

 

Hi  1-3

Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

   Matriser

HiSO

 Forntiden

 

Godtagbara kunskaper

Mer än godtagbara kunskaper

Eleven ska kunna ge exempel på människans levnadsvillkor.

Du kan berätta något om det du har lärt dig om hur människorna levde på forntiden och du kan ge något exempel från de olika tidsperioderna.

Du kan berätta mer utförligt och göra jämförelser om hur människorna levde på forntiden och du kan ge några olika exempel från de olika tidsperioderna.

Eleven ska kunna iaktta spår av forntiden i naturen.

Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen och förklara hur de har uppstått.

Du kan ge flera exempel på spår av forntiden i naturen och förklara hur de har uppstått.