👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2022-02-24 15:51 i Fröhuset Dibber Sverige AB
Rörelse och Hälsa
Förskola
Rörelse på Stora hjärtat

Innehåll

Syfte:
Varför gör vi detta? 

 • utveckla motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
 • ge utrymme till samspel och turtagning 
 • ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla
 • skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner
 •  

 

Innehåll:

 

 • planerade aktivitet av pedagogerna varje månad inne /ute; 
 • Rörelselekar
 • Barnyoga
 • gymnastik 
 • dans 
 • hinderbanor 
 • vila och återhämtning 

 

Reflektion och Analys
Pedagogers och barns reflektioner

vem?

alla pedagoger på avdelningen har ett ansvar att följa upp genomföra samt dokumentera

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18