👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2022-02-24 16:14 i Sta Gertrud skola Sigtuna FSK/GR
Livets utveckling och anpasssningar
Grundskola 6 Biologi
Detta arbetsområde innebär att du kommer få förståelse för livets utveckling för växter, djur och människan.

Innehåll

Det här kommer du få undervisning om.

 • I det här området kommer vi att gå tillbaka i tiden till ca 3,5 miljarder år sedan. Vi kommer sedan att gå steg för steg framåt i tiden och se hur livet på jorden har utvecklats.
 • Vi kommer prata om Charles Darwin och hans evolutionsteorier. 
 • Hur djur kan grupperas och sorteras. 
 • Hur djur kan anpassa sig utifrån den miljön de lever i.

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Utgå från Biologiboken - Koll på NO
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Svara på frågor och göra egna anteckningar mm 

Det här ska du lära dig: 

 • Hur livet började på jorden enligt naturvetenskapen.
 • Beskriva livets utveckling för djur och människor.
 • Vem Charles Darwin var och hur han beskriver utvecklingen hos djur.
 • Känna till hur djur kan sorteras.
 • Kunna ge exempel på hur några djur anpassat sig till den miljö de lever i. 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Kunskaperna kommer bedömas hur väl du uppnår dem. Bedömningen kommer ske genom:

 • Aktivitet på lektionen/uppgifterna vi gör.
 • Test i slutet av temat eller mindre läxförhör/inlämningar.

 

Uppgifter

 • Artikel om en dinosaurie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi - livets utveckling

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Biologiska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologins sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologiska samband
Eleven berättar på ett enkelt sätt om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar på ett utvecklat sätt om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar på ett väl utvecklat sätt om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och deras betydelse för människans.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker, så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker, så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Biologiska diskussioner
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker, så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker, så att diskussionerna går framåt på ett utvecklat sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker, så att diskussionerna går framåt på ett väl utvecklat sätt.