👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 4 vt 22

Skapad 2022-02-24 21:10 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Detta är en beskrivning av innehåll, mål, bedömning och kunskapskrav i ämnet svenska för årskurs 4.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Ämnet svenska ger dig kunskaper som är en förutsättning för att du ska tillgodogöra dig kunskap inom alla ämnen både i och utanför skolan.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 •Bli bättre på att skriva och uttrycka dig skriftligt och muntligt.

•Bli bättre på att bearbeta dina texter utifrån råd och tips.

•Bli bättre på att stava.

•Bli säkrare på att läsa och att förstå det du läser.

 

Detta kommer vi att göra:

 • Skriva en instruerande text. Bedöma den.
 • Skriva en återberättande text. Bedöma den.
 • Skriva valfria texter (egen saga, egen berättelse, kapitelberättelse etc.)
 • Skriva dikter.
 • Diskutera om olika sätt att bearbeta texter så att de kan utvecklas och bli ännu bättre.
 • Vi kommer att prata om ordens stavning och de vanligaste reglerna för stavning
 • Vi kommer att träna på att återberätta muntligt.
 • Tema lust att läsa
 • Arbeta med lässtrategier
 • Arbeta regelbundet med läsförståelse
 • Ha tyst läsning och högläsning regelbundet i klassrummet.
 • Besöka biblioteket regelbundet. 
 • Biblioteket utbildar oss i bibliotekskunskap.

Bedömning

 • Din förmåga att skriva olika slags texter.
 • Din förmåga att bearbeta texter samt ge andra råd om hur de kan förbättra sina texter.
 • Din förmåga att tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråk och de vanligaste reglerna för stavning.
 • Din förmåga att återberätta skriftligt och muntligt
 • Din förmåga att reflektera över texterna, läsförståelse.
 • Din förmåga att kunna läsa med flyt både högt och tyst i litteratur skrivna för barn och ungdom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris i Svenska åk 4.

På väg att nå målen
Uppnått målen
Pedagogen
Jag kan läsa med flyt.
Jag kan förstå innehållet i texterna jag läser i skolan.
Jag kan ta muntliga och skriftliga instruktioner.
Jag kan berätta om och diskutera det jag läst.
Jag kan skriva olika slags texter med hjälp av tankekarta eller stödord.
Jag kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning.
Jag kan samtala om bekanta ämnen.
Jag kan följa de stavningsregler jag lärt mig.
Jag kan skriva berättelser med inledning, handling och avslut.
Jag kan skriva meningar med skiljetecken och stor bokstav.
Jag kan skriva med läslig handstil och på dator.
Jag bearbetar min text både utifrån innehåll och form med handledning.
Jag bearbetar faktatexter utifrån innehåll och ordförståelse.