👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2022-02-25 08:26 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ekonomi

Innehåll

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika ekonomiska förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

·         Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder och hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

 

Examensmål

·         Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

 

Litteratur

Vi kommer använda boken Kompass 100. Det finns även en PDF- fil på dessa arbetsområde på Teams.

 

 

Examination

Skriftligt prov fredagen den 1:a april (v.13). Ni skriver provet i DigiExam så se till att ni har en fulladdad dator med er.

 

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

Din privata ekonomi (s.142 – 147, 151–152)

·         Våra inkomster

o   Inkomster och utgifter

·         Att tänka på som konsument

o   Reklamera, distansavtalslagen och ARN

·         Skatter

o   Olika typer av skatter

·         Spara och låna

o   Aktier, fonder

 

Samhällets ekonomi (s. 156–160, 162–169)

·         Ekonomi förr och nu

o   Produktionsfaktorer

o   Infrastruktur

o   Lagen om näringsfrihet

o   Frihandel

o   Lagen om fri- in och utvandring

·         Det ekonomiska kretsloppet

o   Hushållet

o   Den offentliga sektorn

o   Företagen

o   Kreditinstituten

o   Utlandet

·         Marknaden

o   Utbud och efterfrågan

o   Monopol och oligopol

·         Ekonomi och politik

o   Ekonomisk tillväxt

§  Att mäta ekonomisk tillväxt

§  BNP, HDI

o   Hög sysselsättning

§  Olika typer av arbetslöshet

§  Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

o   Stabil prisnivå

§  Inflation

o   Konjunkturer och ekonomisk politik

§  Finanspolitik

§  Penningpolitik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  E