👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2022-02-25 08:26 i Gylle skola Borlänge
Momentet för lag och rätt
Grundskola 7
Momentet handlar om hur det svenska rättssystemet är uppbyggt.

Matriser

Prov - Lag och rätt - Årskurs 7

Prov - Lag och rätt - Årskurs 7

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket godtagbara kunskaper
Samhällsstrukturer
Förmåga att kunna redogöra för olika samhällsstrukturer i samhället. I detta prov specifikt det svenska rättssystemet.
Du har ännu ej visat på tillräckliga kunskaper i att kunna förklara hur det svenska rättssystemet fungerar.
Du kan på ett godtagbar och grundläggande sätt förklara hur det svenska rättssystemet fungerar.
Du kan tydligt och utförligt redogöra för det svenska rättssystemet.
Du kan med välutvecklade förmågor och kunskaper redogöra för hur det svenska rättssystemet är uppbyggt samt ge bakomliggande förklaringar till dess struktur.
Begrepp och modeller
Elevens förmåga att använda relevanta begrepp och modeller i sina redogörelser.
Du använder inte de relevanta begreppen eller modellerna i dina förklaringar.
Du använder dig översiktligt av relevanta begrepp och modeller i dina förklaringar.
Du kan utförligt använda dig av många relevanta begrepp i dina förklaringar och visar på god förmåga att med hjälp av modellerna redogöra för dina kunskaper.
Du kan, utan fel, använda dig av relevanta begrepp och modeller i dina förklaringar och visar även på förmåga att nyanserat reflektera kring modellerna.
Värdera och argumentera
Elevens förmåga att ta ställning till olika samhällsfrågor samt att motivera detta ställningstagande.
Du har inte gjort tillräckligt för att motivera och argumentera för ditt ställningstagande i olika samhällsfrågor.
Du kan ge en enklare motivering och argument för ditt ställningstagande.
Du ger flera motiveringar och argument för ditt ställningstagande.
Du ger flera goda motiveringar och argument för ditt ställningstagande samt värderar motsatta ståndpunkter i din motivering.