👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering 9

Skapad 2022-02-25 09:52 i Juvelernas hus i Högsby Juvelernas Hus
Förskola

Innehåll

Mål:
Vi vidareutvecklar arbetet med skuggor denna vecka, vi känner att barnen har fått en grundförståelse för det naturvetenskapliga fenomenet ”skugga”. 
Nästa steg är att utforska färgade skuggor. 
Vi har med oss begrepp som ljuskälla, vi har pratat om lampa, solen, ficklampa och ljus. 

Vi fortsätter att utveckla arbetet kring att pärla då barnens intresse fortfarande är väldigt stort kring detta. 

(vad vill vi barnen ska utforska/uppleva/lära? Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att utveckla)

Syfte:

Denna vecka ska vi tillsammmans med barnen utforska färgade skuggor då vi hittills bara sett gråsvarta skuggor. Vi vill ge barnen en ny upplevelse och hoppas på många nya tankar och funderingarna kring hur det kan bli så. 

Då barnen just nu pärlar väldigt mycket tänker vi att dom ska få pärla något till avdelningen, framförallt vår nya läshörna. Kanske att vi kan pärla dinosaurier till vår dinasaurievärld. Barnen blir genom detta delaktiga i skapandet av deras egna lärmiljöer. 

(varför ska vi jobba med det här? Vilka behov och intresse ser vi hos barnen?)

 

Metod: (vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? Vem/vilka ska göra vad och när?)

 

Tisdag : Vi välkomnar vår nya kompis Elof till Safiren denna vecka! Barnen erbjuds att måla av skuggor.
Vi möblerar om lite i ateljén så att halvmåneborden stor mot väggen och sätter klämspottar så det lyser mot väggen, barnen får sedan välja något som dom kan skugga mot väggen och måla av. 

Onsdag : Reflektion, vi filmar. Färgade skuggor.

Torsdag :  Utflykt till Ekekullen. Musikäventyr med Dorothe. 

Book Creator arbetar vi med så fort det finns tid över eller mellan planerade aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18