👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren v9-10

Skapad 2022-02-25 09:53 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
Vi lär oss om trädens liv.

Innehåll

 

 

Innehåll

 Våra prioriterade mål 2021/2022:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

 

Syfte (Varför?)

Vi ser att många av barnen bryter kvistar och drar av knoppar och därför vill vi att de får en djupare kunskap för trädet och dess egenskaper. Vi vet att kunskap om naturen gör att barnen är mer rädda om den. 

Knak brak hejsan! Larve heter jag och jag älskar allt som växer och lever i jorden. Visste du förresten att träd har superkrafter? De renar luften och får människor att må bättre genom att bara finnas till. 

Undervisning (Vad? Hur?) 

Vi kommer att använda oss av vår nya bok "Trädens liv, skogens magi och mysterium".

Barnen kommer få ett brev från Mark och Mylla som ska iväg på semester. Mark och Myllas kompis Larve kommer att bo i deras lilla hus så länge och han kommer att lära barnen allt han kan om träden. Barnen kommer först att få gå på upptäcktsfärd där de får leta upp olika träd och titta på deras likheter och skillnader.  Barnen kommer få fota träden så att de har bilder som kan inspirera dem. Tillsammans kommer de sedan att få skapa ett stort träd med alla trädens delar.  Vi kommer att uppmuntra barnen att ta med så mycket detaljer som möjligt. De kommer själva få välja vilka material de vill använda i sitt skapande. 

Normer och värden

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.


 
Lyssnar och samarbetar med varandra. 

Vänta på sin tur.

Lära sig  gemensamma regler. 

Tar initiativ till och i leken, och bjuder in varandra i leken.

Hjälper varandra i vardagliga situationer. 

Att barnen själva eller med stöd av pedagogerna  kommer på lösningar i vardagliga dilemman och konflikter. 

Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån barnens behov.


Vi pedagoger är med i barnens lek. 


Vi leker lekar där alla kan vara med. 


Barnen får lyfta sina tankar och funderingar om hur en situation kan lösas och vad som är rätt eller fel.
Omsorg, utveckling och lärande.

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.


Språk:


ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,


Matematik:

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Barnen använder sig av  naturens material för att leka, skapa och uttrycka sig. 


Barnen vågar prova nytt.


Barnens ordförråd ökas.


Barnen är aktiva när vi har samtal.


Barnen räknar, ser former, jämför och ställer matematiska frågor. 
Barnen delar med sig av sina kunskaper till kompisarna.Vi delar in gruppen i mindre grupper för att bemöta barnen där de befinner sig.


Skapande med olika material.Dans/rörelse

Musik/sång/rytmikSamtal kring det barnen upptäcker i naturen. 


Vi läser/berättar sagor. 


Utforska naturen med våra matematikglasögen (former, mönster, mängd, symetri, mätning osv) 

 Barns inflytande. 

Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen uttrycker sig inför oss pedagoger och sina kompisar.


För fram åsikter och tankar för att påverka sin situation.


Uttrycker sitt eget perspektiv och förstår andras.

Fördjupar sig över tid i samma aktivitet.

Vi delar in dem i olika smågrupper och övar oss på att prata inför varandra. 


Vi uppmuntrar alla att komma till tals. 


Vi reflekterar i både små och större grupper. 


Vi övar på att lyssna på varandra. 


Vi tränar på att vänta på vår tur. 


Vi erbjuder samma aktivitet flera gånger

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18