👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flamman sopsamlarmonster

Skapad 2022-02-25 10:15 i Svalan förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Kommer att fortsätta att jobba med sopsortering och denna gång kommer jag att introducera Flamman.

Innehåll

Var är vi?

Eftersom vi jobbar med sopsortering och  använder oss av sopsamlarmonstren så kommer jag att introducera Flamman och prata om vilket skräp som kan eldas upp.

 

Vart ska vi?

Vi kommer att fortsätta att jobba med sopsamlarmonstren och därigenom får barnen insikt och kunskap om hur sopsorterings systemet i vårat samhälle är uppbyggt.

 

Hur gör vi?

Jag kommer att börja med att låta barnen titta på en bild av flamman och sedan så kommer de att få berätta vad de tror att Flamman gillar att ta hand om för skräp. Sedan så kommer barnen att ges möjlighet att hjälpa till att sortera ut olika slags skräp som jag samlat in på förhand. Detta för att barnen framöver ska få insikt i att olika skräp sorteras och tas om hand på olika ställen och att visst materian bara eldas upp medans annat skräp återanvänds. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18