👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2022-02-25 10:20 i Håsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Instruktioner är vanliga och du måste både kunna ge och följa instruktioner i många olika situationer. En instruktion talar om hur något ska göras. Det kan till exempel vara ett recept eller en instruktion i en skolbok.

Innehåll

Mål:

När vi arbetat med området ska du

 • kunna ge en tydlig instruktion till en kamrat
 • veta hur en instruerande text är uppbyggd samt dess typiska språkliga drag

 

Undervisning:

 • Träna på att ge och följa muntliga instruktioner i grupp samt par
 • Läsa och analysera texter gemensamt
 • Träna på att skriva och följa skriftliga instruktioner
 • Verb i imperativ
 • Substantiv i bestämd och obestämd form 

 

Bedömning:

Du visar att du utvecklar dina kunskaper och förmågor

 • genom att aktivt delta i muntliga övningar
 • genom att skriva en egen instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6