👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma1a Ind

Skapad 2022-02-25 11:07 i Säters Utbildningscentrum Säter
Gymnasieskola Matematik
Här ser du planering till hela kursen

Innehåll

 

Bok: M 1a                 

kapitel

Tid prov

1

Tal

Kap1,2

 

2

Bråkräkning

Kap 3

 

3

Potenser

Kap 4

 Klar vt-22

4

Procent

Kap 5

 

5

Ekvationer/Algebra

Kap 6

 

6

Geometri

Kap 7

 

7

Sannolikhet

Kap 8

 

8

Statistik

Kap 9

 

 

Nat prov  ma 1

 

 

Praktik:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

·       föra och följa matematiska resonemang, och

 

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.