👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp - Emojikudde

Skapad 2022-02-25 11:08 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 3
Vi ser ett ökat intresse av att få sy egna saker och vi vill då tillgodose det önskemålet. Vi kommer jobba med ett projekt där eleverna på Nyckelpigan kommer få sy sina egna emojikudde. Eleverna får i detta projekt träna sin finmotorik, sitt tålamod och hur ett skiss och tanke blir en färdig produkt.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 Projekt emojikudde

Tidsperiod

 V.10-15

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Hur ska man göra för att förverkliga en tanke till en färdig produkt?
  Hur följer man en beskrivning?
  Hur kommer jag vidare om jag fastnar?


 • Vi vill att eleverna ska lära sig hur ett projekt börjar med en tanke och sen blir till en färdig produkt. Att det finns fler steg på vägen och att man kan möta på problem. 

 • De kommer få lära sig att använda:
  tråd
  nål
  rita mallar
  klippa

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

          I fritidshemmet ska eleven ges förutsättning att få utveckla sin förmågan att:

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta i handling
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig:
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer 
 • hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi börjar med att presentera projektet för eleverna. Sen får eleverna ta ställning i fall det vill vara med i projektet.
  Vill man vara med skriver man upp sig på lappen vi gjort i ordning.
 • Vi startar upp projektet onsdag vecka 10.
 • Vi har genomgång med de elever som vill vara med. Vi pratar då med eleverna om vad de ska tänka på och visar vilket material som finns tillgängligt.
 • Vi pratar om vikten av att följa instruktioner
 • Efter detta får eleverna börja tänka på hur de vill att sin kudde ska se ut.
 • Vi vuxna finns tillgängliga under processens gång och vi tänker att även de som kommit lite längre kan hjälpa de kamrater som inte kommit lika långt och kanske fastnat.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi projektet slut vill vi att eleverna ska lärt sig hur man startar och avslutar ett projekt.
  De ska kunna använda sig av tråd och nål och känna till va stygnen heter som de ska sy med.
  Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat?
 • Efter projektets slut utvärderar vi med eleverna i en kahoot för att se om eleverna lärt sig det vi tänkt, vi frågar även vad de tyckt om projektet och hur det gått så vi kan ta med oss det till ett annat tillfälle.
 • Vi dokumenterar under projektets gång och lägger upp på unikum. 

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur