👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys och värdegrund

Skapad 2022-02-25 13:01 i Odensala skola Sigtuna FSK/GR
Bilder som visas på storbild och sedan eleverna reflektera över vad de ser. Bildanalys & tolkning av digitala bilder och konstrverk. Både foton och mer abstrakt konst. Ett arbetsområde kring bildanalys samt praktiska delar kopplat till temat. Vi kommer att gå igenom och diskutera olika sätt att analysera bilder samt begrepp. Konnotationer, analys och denotationer. Vi kommer att öva på att göra bildanalyser både muntligt och skriftligt och lyssna på andras analyser. Vi kommer att titta på material och tekniker för tredimensionella arbeten samt inspirationsmaterial. Vi kommer att ha en slutuppgift med en teoretisk och en praktiskt del. Även diskussioner och medverkan i samtal bedöms. Koppla samman digitala redskap med traditionella redskap som peppa och papper. Värdegrundsfrågor och diskussioner kring de känslor bilderna förmedlar. Syfte med bilden, vad vill fotografen/konstnären förmedla ? 👀
Grundskola 4 – 5 Bild SO (år 1-3)
Genom att se bilder så öppnas våra sinnen och tankar. Dessa tankar kan vara individuella och vi tolkar bilder efter personliga erfarenheter.

Innehåll

Bildanalys & tolkning av bilder, foton och konstverk.

Ett arbetsområde kring bildanalys samt praktiska/diskussions delar kopplat till SO/BILD. 

 • Vi kommer tillsammans gå igenom och diskutera olika sätt att analysera bilder samt begrepp.

 

 • Digitala bilder och traditionella konstverk. 

 

 • Vi kommer att öva på att göra bildanalyser både muntligt och skriftligt samt lyssna på andras analyser.

 

 • Vi kommer att titta på material och tekniker för tredimensionella arbeten samt både digitala bilder och foton. 

 

 • Vi kommer avsluta med en teoretisk och en praktiskt del där även delaktighet i samtal bedöms.   

 

 • Du behöver kunna beskriva skillnaderna mellan konnotationer, denotationer och syfte. 

 

 • Värdegrunds-diskussioner kopplat till bilderna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6