👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2022-02-25 14:02 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Tema rörelse!

Innehåll

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattningsamt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. (Lpfö 18)


Utvecklingsinsatser: 

Vi vill att alla barn ska få utmanas i sin grovmotorik genom att de får utöva grundrörelserna åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, rulla/rotera, balansera, stödja, kasta och fånga.

- Rörelsebanor inne och ute

- Veckansstjärna får filma när de gör en rörelse hemma.

- Rörelseuppdrag med våra skräpmonster

- Rörelsesånger, lekar och ramsor som inspirerar till rörelse

 

Alla barn får uppleva rörelseglädje genom att möta estetiska lärprocesser.

- Måndagsgympa utomhus, fredagsdisco med musik från olika delar av världen.


Vi pedagoger deltar i en föreläsning om rörelserikedom

Utmana alla familjer att delta i ett rörelsebingo 

Barnen får uppleva balans mellan aktivitet och återhämtning

- Massage, sagoberättande m m

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18